Điểm thưởng dành cho dan

 1. 15
  Thưởng vào: 22/2/16

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 2. 5
  Thưởng vào: 25/9/15

  Keeps Coming Back

  Bạn đã đóng góp 30 bài viết. Bạn đã thích 4phuong.vn rồi đấy!

 3. 10
  Thưởng vào: 17/8/15

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 4. 2
  Thưởng vào: 15/5/15

  Somebody Likes You

  Ai đó đã thích bài viết của bạn. Hãy cố gắng đóng góp thêm cho diễn đàn nhé!

 5. 1
  Thưởng vào: 2/4/15

  First Message

  Hãy viết bài đóng góp cho diễn đàn bạn sẽ nhận được điều này!