Thread reviews

  1. Anonymous
    Anonymous Đánh giá cafe Du Miên Phú Nhuận
    1/5,
    Quán buôn bán kiểu này thì thua rồi, khách sao dám quay lại. Trước đây có ghé quán này 1-2 lần gì đó. Phục vụ dở hơi nên không quay lại nữa :(.
    24/2/16