Các danh hiệu

 1. 1

  First Message

  Hãy viết bài đóng góp cho diễn đàn bạn sẽ nhận được điều này!

 2. 2

  Somebody Likes You

  Ai đó đã thích bài viết của bạn. Hãy cố gắng đóng góp thêm cho diễn đàn nhé!

 3. 5

  Keeps Coming Back

  Bạn đã đóng góp 30 bài viết. Bạn đã thích 4phuong.vn rồi đấy!

 4. 10

  Can't Stop!

  Bạn đã đóng góp 100 bài viết. Quá tuyệt vời khi chia sẻ phải không!

 5. 10

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 6. 15

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 7. 20

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

 8. 20

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 9. 30

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.